12 - 21.07.2007 - Zmiana krat nawiewowych

Zlikwidowano kratę nawiewową na środku kościoła – przeniesiono ją pod ławki.