Komunikaty

Uczestnictwo we Mszach św. (25.04.2020)

Od niedzieli 17 maja w nabożeństwach w kościele będzie mogła przebywać jedna osoba na dziesięć metrów kwadratowych to znaczy, że w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć do dziewięćdziesięciu osób podczas jednej Mszy św czy nabożeństwa.

Wierni uczestniczący w Mszy św. lub przebywający w kościele zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Maski czy chusty zdejmujemy tylko na czas przyjmowania komunii św. Nakaz ten nie dotyczy księży sprawujących czynności liturgiczne