Komunikaty

Uczestnictwo we Mszach św. (31.05.2020)

Wierni uczestniczący w Mszy św. lub przebywający w kościele zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Maski czy chusty zdejmujemy tylko na czas przyjmowania komunii św. Nakaz ten nie dotyczy księży sprawujących czynności liturgiczne