12.10.2018 - Modlitwa pokutno-błagalna

W drugi piątek paźdiernika jak co miesiac modliliśmy się o odrodzenie charyzmatu ojcostwa i przepraszamy za grzechy godzące w prymat ojcostwa, godność mężczyzny i kobiety, za grzechy godzące w świętość życia i rodziny, nierozerwalność małżeństwa, w jedność Kościoła
Przepraszliśmy za wszelkie dewiacje i deprawacje naszych dzieci i młodzieży, do których przyczyniają się władze naszego miasta, wprowadzając do szkół, sprzeczne z naturą człowieka, zajęcia z LGBT, posuwając się także do ataków wymierzonych w niepodważalne prawa rodziców.