25.03.2018 - Niedziela Palmowa

Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową, czyli Niedzielę Męki Pańskiej.
Wkraczamy w misterium męki, śmierci, pogrzebania i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.
W uroczysty sposób obchodzimy pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Palmy w naszych dłoniach mają przypominać triumfalny wjazd i podjętą tam Mękę dla zbawienia całego świata.