3.12.2017 - Pierwsza Niedziela Adwentu

Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Tak jak Naród Wybrany oczekiwał przyjścia Mesjasza, my również oczekujemy przyjścia Pana na końcu czasów. Jest to również czas przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Do tej uroczystości przygotowywaliśmy się poprzez rekolekcje adwentowe, które poprowadził ks. Marcin Ciesielski z Ukrainy.