20.09.2015 - Pożegnanie figury Matki Bożej z Lourdes