4.04.2015 - Liturgia Wigilii Paschalnej

W jej trakcie udzielono sakramentu chrztu oraz I Komunii Świętej.