1.09.2006 - Zmiany personalne u sióstr pallotynek

Z Oliwy wyjechała s. Maria Michalska, a na jej miejsce przyjechała s. Iwona Małachowska.