27 - 30.09.2001 - Synodalne Dni Eucharystyczne

W związku z trwającym Synodem Diecezjalnym w każdej parafii odbyły się Synodalne Dni Eucharystyczne.