Kościelna Służba Mężczyzn SEMPER FIDELIS

Istniała jeszcze przed założeniem naszej parafii, bo od 28.02. 1987 roku. Została wówczas powołana do pomocy w organizacji pierwszej wizyty Ojca świętego w Gdańsku.

Po powstaniu parafii OO. Cystersów grupa "Fidelisów" oddzieliła się od Katedry w liczbie 30 osób, co ciekawe było to większa grupa mężczyzn, niż ta która została przy macierzystej parafii katedralnej i została przyjęta pod opiekę duchową przez O. Proboszcza Bogumiła. Na pierwszym spotkaniu wybrano zarząd. Moderatorem został Waldemar Tlaga, jego zastępcą Władysław Bródka, ważną postacią był wówczas Stefan Sikorski, sekretarz, oraz Lucjan Matczak, który organizował liturgicznie "SF". Do osób mocno zaangażowanych należą: Tadeusz Wawrzyniak, nazywany powszechnie "dyrektorem technicznym" w codziennej posłudze przy kościele, Grzegorz Blicharski,nadzwyczajny szafarz Sakramentu Ołtarza oraz Andrzej Drewa, który zajmuje się aktualnie prowadzeniem Róży Różańcowej "Fidelisów" p.w. św. Michała Archanioła.

KSM wspiera żywo kapłanów we wszelkich formach pracy duszpasterskiej, m.in. buduje ołtarz na Boże Ciało, pilnuje porządku w czasie uroczystości parafialnych i diecezjalnych oraz Grobu Pańskiego w Wielkim Tygodniu, zajmuje się dekoracją kościoła na Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Ma też chwile wytchnień i radosnych spotkań wspólnotowych podczas pielgrzymek, opłatków i comiesięcznych zebrań formacyjno- informacyjnych, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.30 (z wyjątkiem lipca i sierpnia).

Serdecznie zapraszamy mężczyzn do uczestnictwa w tej bardzo konkretnej służbie Bogu i Kościołowi na terenie naszej parafii.

24.03.2018 - Droga Krzyżowa Semper Fidelis i Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Osób Niewidomych i Niedowidzących

6.01.2018 - Spotkanie opłatkowe Semper Fidelis i Poradni Rodzinnej

8.04.2017 - Pielgrzymka Semper Fidelis i Duszpasterstwa Niewidomych na Kalwarię Wejherowską

7.01.2017 - Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe Apostolatu Margaretka, Semper Fidelis, opiekunów naszej strony internetowej i poradnictwa rodzinnego.

19.03.2016 - Droga Krzyżowa Semper Fidelis oraz Duszpasterstwa Niewidomych

29.05.2013 - Przygotowania do Bożego Ciała

3.05.2001 - Poświęcenie sztandaru Kościelnej Służby Mężczyzn Semper Fidelis

Przygotowanie ołtarza na Boże Ciało.

Semper Fidelis wspiera kapłanów we wszelkich formach pracy duszpasterskiej. Tym razem przy przygotowaniu ołtarza na Boże Ciało.

Pielgrzymka

Życie braci z "SF" jest ciągłym byciem w drodze - pielgrzymowaniem.

Pliki cookies i polityka prywatności