Ważniejsze wydarzenia

19.11.2005r. Pierwsze spotkanie.

Odbyło się w sześcioosobowej grupie, było to spotkanie zapoznawcze i organizacyjne. Ustaliłyśmy, że będziemy spotykać się dwa razy w miesiącu. Wszystkie byłyśmy jednomyślne w tym, że chcemy bardziej poznać i pokochać Pismo Święte, nim żyć i o nim świadczyć. Będziemy pochylać się nad ewangelią z najbliższej niedzieli.

Boże Narodzenie 2005 - Spotkanie Opłatkowe.

Dzisiejsze spotkanie miało charakter świąteczny. Stół nakryty białym obrusem, na nim opłatek, stroik świąteczny z palącą się świecą oraz "służba przy żłóbku" z tekstami Św. Wincentego Pallotiego. Nastrój świąteczny i bardzo uroczysty. Po odśpiewaniu kolędy złożyliśmy sobie nawzajem życzenia łamiąc się opłatkiem. Zaprosiliśmy na to spotkanie O. Proboszcza. Wspólnota liczy już 13 osób. Kolędowanie nie miało końca. Dla całej grupy niespodzianką była "Służba przy żłóbku". Jest to zwyczaj praktykowany w Zgromadzeniu Sióstr Pallotynek w uroczystość Objawienia Pańskiego. Drogą losowania wyciąga się karnecik z cytatem świętego i zadaniem do wykonania pracy wewnętrznej na cały rok, ma to być dar dla Jezusa Nowonarodzonego. Bardzo się podobała ta praktyka wszystkim.

W radosnym nastroju po godzinie Apelu rozeszliśmy się do swoich domów.

Wrzesień 2006. Spotkanie powakacyjne

Wakacje sprawiły, że grupa nasza znacznie się powiększyła. Cieszymy się pierwszą rocznicą bycia razem. Po medytacji przy herbacie i smacznych wypiekach ciast omówiliśmy styl naszych spotkań na rok bieżący.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM

Słowo różaniec pochodzi z łaciny i oznacza wieniec róż. Sama róża jest jednym z kwiatów symbolizujących Dziewicę Maryję. Gdzby ktoś zapytał o przedmiot najbardziej charakterystyczny dla chrześcijaństwa większość ludzi prawdopodobnie wskazałaby właśnie na różaniec. Jesteśmy już oswojeni z obrazkiem: poruszające się w ciszy uta starszej kobiety przesuwajacej palcami koraliki, bardzo duży różaniec przewieszony za pasem zakonnicy, albo bardziej współczesny, prosty różaniec zawieszony na tylnym lusterku w samochodzie.

Różaniec jest nabożeństwem maryjnym. Składa się z kilku innych modlitw: Składu Apostolskiego, Ojcze Nasz, Pozdrowienia anielskiego, oraz modlitwy Chwała Ojcu.

Przyjęło się powszechnie ustanowienie różańca przypisywać św. Dominikowi, założycielowi zakonu Dominikanów. Nie jest to do końca prawdą. Podstawowe części różańca istniały już za jego życia; inne pojawiły się dopiero po śmierci świętego.

Na wieki przed Dominikiem, mnisi rozpoczęli regularne recytowanie wszystkich 150 psalmów. W miarę upływu czasu, doszli do wniosku, że świeccy bracia, znani jako CONVERSI również powinni mieć odrębną formę modlitwy na własny użytek. Różnili się oni od mnichów z chóru, a główną różnicą było to, że byli analfabetami. Nie mogli czytać psalmów, a co za tym idzie, nie mogli ich również recytować razem z mnichami. Potrzebowali łatwej do zapamiętania modlitwy.

Na początku wybrali modlitwę Ojcze nasz i powtarzali tę modlitwę od piętnastu do stu razy. Ci CONVERSI wykorzystywali różaniec do odlicznia modlitw i znano je pod nazwą Paternosters. Różańce, które na początku wykorzystywano do odliczania Paternoster od XII wieku zaczęto również używać do odliczania tzw. Zdrowasiek a rzaczej tej części modlitwy która rozpoczyna się od słów Zdrowaś Maryjo. (Druga połwa została dodana jakiś czas później)

Gdyby Różaniec był tylko dewocyjnym wymysłem ludzkim, nie służącym wzrostowi naszej chrześcijańskiej wiary, czy wówczas byłby zalecany przez autorytety Kościoła? Raczej nie, a pierwsze wypowiedzi papieskie zatwierdzające i polecające modlitwę różańcową pochodzą z XV wieku. Tak więc od pięciuset lat ludzie znają tę modlitwę i nią torują sobie drogę do nieba.

Różaniec to modlitwa z mocą. Kiedy w wieku XVI pojawiły się wielkie herezje, a najazdy tureckie zagrażały Zachodowi, papież Pius V wezwał chrześcijan, by modlili się na Różańcu. Po wielkim zwycięstwie odniesionym nad Turkami w bitwie morskiej pod Lepanto papież przypisał ratunek chrześcijaństwa sile tej właśnie modlitwy, ustalił definitywnie jej formę, wyznaczył dzień 7 października na święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i udzielił modlącym się odpustu zupełnego. Potem różaniec propagowany był przez papieży: Klemensa XII, Leona XIII, Piusa XI, Piusa XII, Jana XXIII, aż w końcu Paweł VI napisał adhortację apostolską o kulcie Maryi pt. "Marialis cultus", w której podkreśla, że różaniec jest zarysem całej Ewangelii.

Obecny papież Jan Paweł II rozdał już tysiące różańców, zachęcając do jego odmawiania. Kto we właściwy sposób odmawia tę modlitwę otwiera się na działanie Słowa Bożego w swoim życiu. Zaczyna coraz wyraźniej dostrzegać sens w tym, co go spotyka każdego dnia. Różaniec jest dla modlącego się wezwaniem do naśladowania Jezusa i Jego Matki, gdyż intelekt i serce skupiają się na rozważaniu najważniejszych wydarzeń z Ich życia.

"W Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia "Sąd Ostateczny". Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia - oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu !"

Kościół bardzo ceni sobie modlitwę różańcową i dlatego - jak już wspomnieliśmy wyżej - obdarzył ją odpustem zupełnym. Dla jego zyskania należy odmówić przynajmniej jedną z trzech części z zachowaniem ciągłości modlitwy: indywidualnie przed Najświętszym Sakramentem, lub we wspólnocie wiernych w kościele czy w kaplicy, w domu - w gronie rodzinnym. Należy przy tym zapowiadać Tajemnice i dodawać przynajmniej krótkie rozważania. Trzeba oczywiście wypełnić także zwykłe warunki zyskiwania odpustów jak: stan łaski uświęcającej (spowiedź, Komunia Eucharystyczna), brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencjach papieskich. Jeżeli chociaż jeden z warunków nie zostanie spełniony, to możemy zyskać jedynie odpust częściowy.

04.11.2006r. Nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego i Misje w Parafii.

19.11.2006r. Wizytacja kanoniczna

Uroczysta Msza św. dla Grup Modlitewno - Apostolskich w czasie wizytacji.

Akcja Apostolska na terenie parafii

"Więcej jest radości w dawaniu aniżeli w braniu". " Czyńmy dobrze dopóki mamy czas"

Kwiecień 2007. Konferencja na temat "Wspólnota z Wieczernika"

Zaproszonym prelegentem była dr S. Władysława Sitarz, Pallotynka

....z notatek....;Trzy wielkie wydarzenia zbawcze, mające swój początek w Wieczerniku Jerozolimskim. Są to:

Tymi wydarzeniami żył pierwszy Wieczernik w Jerozolimie. Te same wydarzenia winny także organizować życie codzienne współczesnych uczniów Pańskich, jeżeli chcą podjąć misję jednoczenia ludzi e jedną Owczarnię pod jednym pasterzem.

Wakacje 2007 - Spotkanie rekreacyjne - grillowanie wspólnotowe w ogrodzie u Ewy

Wspólnota towarzyszy w cierpieniu Reni.

Dnia 04.07.odszedł nagle do Pana w wieku 54 lat mąż Reni Łyko naszej siostry ze wspólnoty.

Godzinę po śmierci towarzyszyła Reni w jej wielkim bólu S. Teresa. Na dzień następny całą wspólnotą zorganizowałyśmy wspólny różaniec w jej domu aż do pogrzebu, który odbył się jedenastego lipca. Po wspólnej modlitwie każdego dnia towarzyszyłyśmy całej rodzinie w ich cierpieniu, z nadzieją że nasza obecność ukoi ich cierpienie.

Uczestniczyłyśmy we Mszy św. pogrzebowej za śp. Wiesława Łyko włączając się w Liturgie Słowa a na cmentarzu towarzyszyłyśmy Reni w jej cierpieniu z symboliczną różą oddając ostatnią przysługę śp. Wiesławowi.

"Tak bardzo czułam waszą modlitwę, pomogłyście mi przetrwać ten trudny czas, dziękuję"Ciepłe słowa Reni

Wrzesień 2007rok - Spotkanie powakacyjne

Z wielką radością spotkałyśmy się po raz pierwszy po przerwie wakacyjnej. Powiększyła się nasza wspólnota o kilka członkiń.

W drugiej części spotkania postanowiłyśmy wprowadzić trochę nowych elementów do naszej wspólnoty, oto one:

Pielgrzymka do Kalwarii Wejherowskiej wrzesień 2007

Imieniny Jadzi, Eli, Ewy, Zosi i ...

Okres przedświąteczny - grudzień 2007

Spotkanie Opłatkowe 12.01.2008

Okres Wielkiego Postu 2008

Aby głębiej przeżyć ten święty okres wykorzystałyśmy Zegar Męki Naszego Jana Jezusa Chrystusa, w/g. Świętego Wincentego Pallotiego - założyciela Sióstr Pallotynek.

Pielgrzymka do Częstochowy i Łagiewnik - kwiecień 2008-07-10

Do Matki jedzie się z bagażem próśb, doświadczeń, cierpień, podziękowań, nadziei itp.

Matka wysłuchuje, pociesza, daje nadzieję i wysyła do swego Syna Miłosiernego...

Jezus mówi" Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja was pokrzepię."

Wspólnotowa wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Sobieszewie prowadzonym przez Siostry Pallotynki. 10.05.2008r.

Radość, pokój, wdzięczność, zaufanie….. to są cechy którymi obdarowały nas Panie z Domu Pomocy Społecznej.

WAKACAYJNE SPOTKANIE WSPÓLNOTY W OGRODZIE EWY (24.08.2008r).

ROK ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 2008 - 2009

Po przerwie wakacyjnej znów ponowiłyśmy nasze spotkania biblijne. Spotykamy się dwa razy w miesiącu tj. druga i czwarta sobota o godz. 19,00 w Sali Parafialnej przy ul. Polanki 131.W drugą sobotę spotykamy się w naszym kościele o godz. 18,00 na Mszy św. w naszej intencji.

W trzeci piątek miesiąca mamy godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w naszym parafialnym koście po Mszy św. wieczornej godz. 18,00.

W tym roku na naszych spotkaniach będziemy rozważać Dzieje Apostolskie i Listy Świętego Pawła, opierając się na Pismach Ojca Świętego Benedykta XVI.

10.01.2009r. OPŁATEK WSPÓLNOTY BIBLIJNEJ W DOMU PARAFIALNYM

KOBIETY W BIBLII 2009 - 2010

Po wakacjach zebrałyśmy się ponownie w naszym Wieczerniku Biblijnym.

W roku 2009/2010 głównym tematem naszych spotkań były KOBIETY W BIBLII

Adoracja w kaplicy OO Cystersów - listopad 2011

Świętowanie imienin - listopad 2011

Spotkanie opłatkowe - styczeń 2012

Pliki cookies i polityka prywatności