Najważniejsze renowacje i remonty

→ 5.09.1994 - 10.10.1996 - Remont wieży kościelnej

Remont wieży kościelnej

5 września rozpoczęto remont wieży – drewnianą konstrukcję zastąpiono stalową krytą miedzią.
10 października na wieży kościelnej umieszczono krzyż ważący sto pięćdziesiąt kilogramów i mający trzy metry wysokości.

[...]

→ 1.05.2001 - 16.12.2002 - Rekonstrukcja i wymiany witraży figuralnych i gomółkowych w kościele.

Rekonstrukcja i wymiany witraży figuralnych i gomółkowych w kościele.

Wykonano prace przy renowacji okien w naszym kościele oraz wykonaniu dwóch brakujących witraży w prezbiterium, które zrekonstruowano na podstawie zdjęć.
Wojewódzki konserwator polecił, by autentyczne części witraży umieszczono w witrażach zrekonstruowanych.

[...]

→ 27.02.2004 - Remont dzwonów i zegara na wieży kościoła

Remont dzwonów i zegara na wieży kościoła

Prace remontowe obejmowały: remont zawieszenia dzwonów, zainstalowanie napędów dzwonów, remont mechanizmów tarcz zegarowych, zainstalowanie napędu zegara.

[...]

10.11.2004 - Remont na wieży kościoła

Przeprowadzono remont na wieży kościoła (opierzenia na balkonie, gzymsach, nowe rury spustowe, opierzenia między dachem a murem wieży i inne).

→ 10.01 - 9.03.2005 - Wykonanie hydroizolacji w kościele

Wykonanie hydroizolacji w kościele

Prace polegały na zbiciu starych tynków na wysokości jednego metra, dokładnym oczyszczeniu cegieł, nawierceniu otworów co dziesięć centymetrów, wtłoczeniu pod ciśnieniem odpowiednich substancji chemicznych i ponownym specjalnym otynkowaniu i pomalowaniu ścian. Były to przygotowania do malowania kościoła. Hydroizolacją

[...]

10.12.2005 - Wypełnienie szczelin pęknięć na łukach sklepienia w nawie głównej kościoła

12 - 21.07.2007 - Zmiana krat nawiewowych

Zlikwidowano kratę nawiewową na środku kościoła – przeniesiono ją pod ławki.

→ 7.01 - 1.04.2009 - Renowacja głównego ołtarza w kościele

Renowacja głównego ołtarza w kościele

Prace polegały na pozłoceniu i przemalowaniu figur wolnostojących w ołtarzu, wykonaniu prac stolarsko-konserwatorskich nastawy ołtarza, zabezpieczeniu przed kornikami, uzupełnieniu ubytków drewnianych, umieszczeniu nowej płyty ołtarzowej z marmuru pod tabernakulum.

[...]

→ 20.04 - 1.06.2009 - Polichromia w stallach kościelnych

Polichromia w stallach kościelnych

Przystąpiono do wykonania polichromii w stallach kościelnych (złocenie, malowanie, wykonanie poręczy i tapicerki na siedzeniach dla celebransów).

[...]

→ 20.04 - 1.06.2009 - Wykonanie ogrodzenia

Wykonanie ogrodzenia

Rozpoczęto prace ogrodzeniowe kościoła od strony północnej. Przy ul. Leśnej zrobiono nowe bramy.

[...]

→ 1.07.2009 - Prace renowacyjne w prezbiterium

Prace renowacyjne w prezbiterium

Obudowano marmurem stół ołtarzowy, wykonano nową ambonę i marmurową chrzcielnicę.

[...]

→ 23.03 - 1.09.2010 - Urządzanie kaplicy św. Józefa

Urządzanie kaplicy św. Józefa

Wykonano prace adaptacyjne kaplicy św. Józefa. Wymieniono posadzkę, wykonano ołtarz oraz polichromię sklepienia żeber i ołtarza.

[...]

→ 30.06 - 30.11.2010 - Remont zakrystii w naszym kościele

Remont zakrystii w naszym kościele

W zakrystii wymieniono drzwi, okna, meble, ułożono też posadzkę marmurową.

[...]

→ 16.04.2011 - Wykonanie nowych drzwi wejściowych do kościoła

Wykonanie nowych drzwi wejściowych do kościoła

Wykonano nowe drzwi wejściowe do kościoła (na wzór starych, okucia przeniesiono ze starych na nowe).

[...]

→ 23.05 - 8.08.2011 - Prace przy budowie ogrodzenia

Prace przy budowie ogrodzenia

Wykonano ogrodzenie placu kościelnego od strony ul. Podhalańskiej (płot kuty) oraz muru od strony sąsiadów przy ul. Leśnej.

[...]

→ 21.08 - 30.11.2013 - Remont organów

Remont organów

W sierpniu rozpoczął się w naszym kościele kompleksowy remont organów.
W niedzielę, 1 grudnia miała miejsce prezentacja odnowionych organów

[...]

Pliki cookies i polityka prywatności