Wspomnienia

O.Benedykt Stefan Zima

Benedykt Stefan  Zima

O. Benedykt urodził się 21.01.1940 w Straszęncinie w diecezji Tarnowskiej.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej a następnie Liceum Ogólnokształcącego, po odbyciu służby wojskowej wstąpił do klasztoru w Opactwie Szczyrzyckim.
W roku 1974, po ukończeniu Studiów Filozoficzno Teologicznych otrzymał Święcenia Kapłańskie.Przez cały czas zaangażowany był w duszpasterstwie parafialnym pełnił funkcję wikariusza i katechety w Szczyrzycu, Henrykowie, Jodłowniku i Oliwie.
Był gorliwym katechetą do chwili uzyskania wieku emerytalnego. Odznaczał się umiłowaniem Matki Bożej , modlitwy Różańcowej, był gorliwym kaznodzieją i rekolekcjonistą. Był pisarzem i poetą , pozostawił kilkanaście tomików poezji, rozważań różańcowych, Drogi Krzyżowej itp.

Zmarł 6 kwietnia 2010r. w godzinie Miłosierdzia Bożego zaopatrzony Sakramentami świętymi.

Pliki cookies i polityka prywatności