Zaproszenia

Rodzice pierwszymi obrońcami czystości wiary swoich dzieci (14.09.2018 godz. 17:30)

Uchwała Rady Miasta Gdańsk w sprawie tzw. Modelu na rzecz Równego Traktowania zakłada m.in.:

  • Opracowanie i wdrożenie w szkołach zajęć dostarczających wiedzy o LGBT
  • Przygotowanie personelu szkolnego w zakresie praw i wsparcia transpłciowych dzieci i młodzieży
  • Realizację programów edukacji seksualnej kierowanych do dzieci i młodzieży

Nasze dzieci, już od najmłodszych lat, zamiast budowania dobrych relacji i zacieśniania więzi, mają być poddawane seksualnej stymulacji i uczone dewiacji. Jednocząc się w modlitwie i w aktywnym działaniu możemy to zatrzymać.

Apelujemy do mobilizacji i przyłączenia się do systematycznej i wytrwałej modlitwy.

W każdy drugi piątek miesiąca o godz. 17:30 zapraszamy do kościoła OO. Cystersów pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku-Oliwie na Różaniec oraz Mszę św. z konferencją i adoracją pokutną za grzechy przeciwko prymatowi ojcostwa, godności mężczyzny i kobiety, świętości życia i rodziny oraz za grzechy godzące w jedność Kościoła Świętego oraz błagalną o odrodzenie charyzmatu ojcostwa.

Najbliższą modlitwę w piątek 14 września poprowadzą:

  • ks. Grzegorz Daroszewski, znawca sekt i nowych ruchów religijnych, redaktor czasopisma „Egzorcysta”
  • Alina Józefa Strzałkowska, od 20 lat specjalista wychowania do życia w rodzinie.

Pogram:

  • 17:30 - Różaniec przebagalny
  • 18:00 Msza św. z kazaniem
  • ok. 18:45 Konferencja
  • ok. 19:30 Adoracja pokutno-błagalna

Temat przewodni: RODZICE PIERWSZYMI OBROŃCAMI CZYSTOŚCI WIARY SWOICH DZIECI cz. II

Oliwa-Rodzice pierwszymi obrońcami czystości wiary swoich dzieci