Zaproszenia

Msza św. i adoracja pokutno-błagalna z nowenną do Boga Ojca o ducha męstwa i odrodzenie charyzmatu ojcostwa (12.07.2019 godz. 18:00)

Ze względu na uroczystości pogrzebowe, w piątek 12 lipca br. w kościele Ojców Cystersów w Gdańsku Oliwie nie będzie Koronki do Bożego Miłosierdzia i Mszy św. o godz. 15:00 oraz Różańca o godz. 17:30

Msza św. o godz. 18-stej zostanie odprawiona w intencji śp. Zmarłego Jana Chorążego, a po niej nastąpi adoracja pokutno-błagalna o ducha męstwa
i odrodzenie charyzmatu ojcostwa.

U Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w kościele OO. Cystersów w Gdańsku-Oliwie gromadzimy się w najbliższy piątek, 12 lipca 2019r. o godz. 18:00 na Mszy św. i adoracji pokutno-błagalnej z NOWENNĄ DO BOGA OJCA o ducha męstwa i odrodzenie charyzmatu ojcostwa.

Modlitwa koncentruje nas na przebłaganiu za grzechy godzące w prymat ojcostwa, w godność mężczyzny i kobiety, w życie, w rodzinę, w Kościół Święty.
Modlimy się o to, abyśmy umieli odkrywać odwieczny porządek, jakim jest prymat Boga-Ojca, od którego pochodzi wszelkie dobro, życie, ojcostwo i wszelka władza.
Nasza modlitwa jest odpowiedzią na coraz bardziej postępujący kryzys ojcostwa i męskości, którego przyczyna tkwi w zaburzonym poczuciu tożsamości, co w konsekwencji prowadzi do rozpadu osobowości i wspólnot, szczególnie tej podstawowej, jaką jest rodzina.

Jako Jego umiłowane dzieci, wdzięcznie prosimy naszego Ojca o błogosławieństwo w każdym obszarze życia i o pomoc w zrealizowaniu podstawowego powołania dla mężczyzny do ojcostwa i dla kobiety do macierzyństwa oraz o uzdrowienie relacji i umocnienie więzi miłości, jedności i pokoju w naszych rodzinach, wspólnotach, społecznościach i w Kościele.
Pragniemy rozpalać serca ku prawdziwemu umiłowaniu ŻYCIA, OJCA i OJCOSTWA, KAPŁANA i KAPŁAŃSTWA, RODZINY i KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO.
O szczególne wstawiennictwo prosimy św. Józefa potężnego Patrona ojców i rodzin oraz Jego Oblubienicę naszą Niepokalaną Matkę Maryję.

Modlitwie towarzyszą święte relikwie także naszych wielkich orędowników: św. Jana Pana II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i  błogosławionych Sióstr Męczennic z Nowogródka, które swoje życie oddały za ojców rodzin i kapłana.

Modlitwę prowadzi o. Krzysztof Morajko OCist

Gorąco apelujemy i wzywamy do mobilizacji i przyłączenia się do systematycznej i wytrwałej modlitwy.
Jednocząc się na modlitwie i w działaniu wspólnie możemy zatrzymać wiele zła.

Oliwa-Msza św. i adoracja pokutno-błagalna z nowenną do Boga Ojca o ducha męstwa i odrodzenie charyzmatu ojcostwa