Zaproszenia

Modlitwa pokutno-błagalna (11.01.2019 godz. 17:30)

Kryzys ojcostwa i męskości, negacja i zanik prymatu, zaburzone relacje, utrata tożsamości, rozpad osobowości i wspólnot, a szczególnie tej podstawowej, jaką jest rodzina, wzywa nas do włączenia się do modlitwy pokutno-błagalnej.

Modlimy się o odrodzenie charyzmatu ojcostwa i przepraszamy za grzechy godzące w prymat ojcostwa, godność mężczyzny i kobiety, za grzechy godzące w świętość życia i rodziny, nierozerwalność małżeństwa, w jedność Kościoła.

Przepraszamy za wszelkie dewiacje i deprawacje naszych dzieci i młodzieży, do których przyczyniają się władze naszego miasta, wprowadzając do szkół, sprzeczne z naturą człowieka, zajęcia z LGBTQ, posuwając się także do ataków wymierzonych w niepodważalne prawa rodziców.

W tych intencjach rozpoczęliśmy 9-miesięczną Nowennę do Boga Ojca.

W kościele OO. Cystersów pw. MB Królowej Korony Polskiej spotykamy się w każdy drugi piątek miesiąca.

Najbliższa modlitwa pokutno-błagalna odbędzie się w piątek 11 stycznia 2019r. Prowadzi o. Krzysztof Morajko OCist

Przebieg modlitwy:

  • 17:30 Różaniec przebłagalny
  • 18:00 Msza św. z kazaniem
  • 18:45 Adoracja pokutno-błagalna i Nowenna do Boga Ojca
  • ok. 19:45 Zakończenie i ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II, wielkiego orędownika, obrońcy człowieka i rodziny

Serdecznie zachęcamy do osobistego uczestnictwa i modlitwy.

Oliwa-Modlitwa pokutno-błagalna