KAPŁANI OBJĘCI APOSTOLATEM MARGARETKA W 2011 ROKU

W naszej parafii pierwsza MARGARETKA powstała 24 czerwca 2006 r. a kapłani objęci Apostolatem oprócz blankietu MARGARETKI, otrzymują od swojej "siódemki" figurkę, świecznik, bądź inną pamiątkę z symbolicznym kwiatem.

O. Paweł Chodak

O. Paweł Chodak

Data założenia: 2011-09-29

Jezuita, kapłan od 2004 r., w latach 2005-2011 pełnił funkcje katechety (gimnazjum) oraz Duszpasterza Akademickiego Przyrzeczenia wieczystej modlitwy w intencji O. Pawła, złożone zostały w kościele pw. św. Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu

Ks. Wiesław Szlachetka

Ks. Wiesław Szlachetka

Data założenia: 2011-09-17

17 września modlitwą Apostolatu objęty został ks. Dr Wiesław Szlachetka, proboszcz Parafii pw. św. Polikarpa Biskupa Męczennika w gdańsku Osowie. Jednocześnie jest wykładowcą egzegezy Starego Testamentuw Wyższym Seminarium Duchownym w Oliwie i Kolegium w Gdyni oraz prowadzi wykłady z symboliki biblijnej w „Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku”.

O. Alojzy Piotr Pucia

O. Alojzy Piotr Pucia

Data założenia: 2011-09-11

W niedzielę 11 września 2011r., "margaretka" złożyła przyrzeczenia wieczystej modlitwy w intencji O. Alojzego w Kościele oo. Cystersów w Gdańsku Oliwie. O. Alojzy jest proboszczem parafii i przeorem klasztoru w Szczyrzycu.

O. Dominik Andrzej Chucher - Opat

O. Dominik Andrzej Chucher

Data założenia: 2011-09-11

W niedzielę 11 września 2011r.,O. Opat został objęty modlitwą przez czwartą MARGARETKĘ.
"Siódemka" złożyła przyrzeczenia wieczystej modlitwy, przed Najświętszym Sakramentem w kościele oo. Cystersów w Gdańsku Oliwie.

O. Eugeniusz Włodarczyk

O. Eugeniusz Włodarczyk

Data założenia: 2011-09-11

W niedzielę 11 września 2011r., kolejna "margaretka" złożyła przyrzeczenia wieczystej modlitwy w intencji O. Eugeniusza w Kościele oo. Cystersów w Gdańsku Oliwie.
Jest to druga "margaretka" O. Eugeniusza

Ks. Yves Oumaron

Ks. Yves Oumaron

Data założenia: 2011-08-15

W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, opieką Apostolatu został otoczony kameruński Kapłan, Ks. Yves Oumaron.
Przyrzeczenia wieczystej modlitwy w intencji tego kapłana, zostały złożone 16 VIII, po Mszy Świętej wieczornej, w Kościele parafialnym O. Cystersów w Gdańsku Oliwie.
Ks. Yves ur. 06.03.1981r. w Kamerunie, Święcenia Kapłańskie otrzymał z rąk Biskupa 18.12.2010r. w zakonie Ojców Marianów. Jest to pierwszy Kapłan tubulczy na polskiej misji O. Marianów.

Ks. Józef Młyński

Ks. Józef Młyński

Data założenia: 2011-06-04

4 czerwca wieczystą modlitwą Apostolatu MARGARETKA, został objęty ks. dr Józef Młyński, wykładowca - Instytut Teologiczny w Tarnowie i UKSW w Warszawie.
Osoby włączające się w Apostolat, złożyły przyrzeczenie wieczystej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy mieszczącej się na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach.

Ks. Andrzej Masłowski

Ks. Andrzej Masłowski

Data założenia: 2011-03-28

28 marca wieczystą modlitwą Apostolatu MARGARETKA, został objęty ks. dr Andrzej Masłowski, profesor-wykładowca Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku i UKSW w Warszawie.
Osoby włączające się w Apostolat, złożyły przyrzeczenie wieczystej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy mieszczącej się na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach.

Opiekunem duchowym Apostolatu jest O. Albin Chorąży, za sprawy organizacyjne odpowiedzialna jest parafianka, p. Małgorzata Iwanicka.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: margaretka.gda@wp.pl

Pliki cookies i polityka prywatności