KAPŁANI OBJĘCI APOSTOLATEM MARGARETKA W 2007 ROKU

W naszej parafii pierwsza MARGARETKA powstała 24 czerwca 2006 r. a kapłani objęci Apostolatem oprócz blankietu MARGARETKI, otrzymują od swojej "siódemki" figurkę, świecznik, bądź inną pamiątkę z symbolicznym kwiatem.

O. Ignacy Piotr Rogusz

O. Ignacy Piotr Rogusz

Data założenia: 2007-12-23

23 grudnia w naszym Kościele parafialnym, swoją pierwszą Mszę Św. odprawił O. Ignacy, który z tej okazji otrzymał duchowy dar od parafian w postaci "margaretki". Przyrzeczenie wieczystej modlitwy w Jego intencji, "siódemka" złożyła po zakończeniu Mszy Św

O. Konrad Krzysztof Ciechanowski

O. Konrad Krzysztof Ciechanowski

Data założenia: 2007-12-23

W tym dniu O. Konrad odprawił swoją Mszę Św. prymicyjną razem z O. Ignacym i także On został objęty duchową opieką Apostolatu. Po zakończeniu Mszy Św., Jego "margaretka" złożyła przyrzeczenie wieczystej modlitwy.

O. Wiesław Rymarczyk

O. Wiesław Rymarczyk

Data założenia: 2007-06-24

W dniu założenia MARGARETKI, jej członkowie złożyli przyrzeczenia indywidualnie a 14 września tego roku, podczas pobytu O. Wiesława w Gdańsku, "siódemka" odnowiła swoją przysięgę przed Najświętszym Sakramentem w naszym Kościele,
w obecności O. Wiesława.

Ks. Michał Moskiewski

Ks. Michał Moskiewski

Data założenia: 2007-06-24

W dniu sprawowania Mszy Św. Prymicyjnej 24 czerwca, Ks. Michał (nasz parafianin) został objęty duchową opieką Apostolatu a przyrzeczenia zostały złożone indywidualnie z powodu nieobecności wszystkich "płatków" margaretki
w tym dniu w parafii. Wspólne złożenie przyrzeczeń odbyło się

O. Filip Mariusz Krzemień

O. Filip Mariusz Krzemień

Data założenia: 2007-04-15

15 kwietnia w Święto Miłosierdzia Bożego, powstała kolejna "margaretka" w intencji O. Filipa, który o objęciu go duchową opieką został powiadomiony listownie. (O. F. w tym czasie przebywa na placówce w Chicago.)

O. Bernard Adam Grenz

O. Bernard Adam Grenz

Data założenia: 2007-04-05

W dniu założenia, osoby włączone w Apostolat w intencji O. Bernarda złożyły swoje przyrzeczenia wieczystej modlitwy indywidualnie, przed Najświętszym sakramentem. (O. Bernard pracuje obecnie w Parafii w Szczyrzycu)

Opiekunem duchowym Apostolatu jest O. Albin Chorąży, za sprawy organizacyjne odpowiedzialna jest parafianka, p. Małgorzata Iwanicka.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: margaretka.gda@wp.pl

Pliki cookies i polityka prywatności