Zaadoptowane dzieci w misji Sióstr Pallotynek w Nkol-Awolo

Drodzy Przyjaciele Misji

Misjonarzom możemy pomagać w różny sposób; modlitwą, ofiarą pieniężną jak również poprzez Adopcję Duchową na Odległość. Nasze pierwsze dziecko zaadoptowane na odległość w Kamerunie w 2008r w lutym. Minęły już 4 lata i nasze dzieci o te cztery lata podrosły, niektóre z nich pokończyły szkoły a jeszcze inne zmieniły miejsce zamieszkania a większość z nich uczęszcza do szkoły i są bardzo wdzięczne za pomoc w edukacji o czym świadczą ich uśmiechnięte buzie i ich listy pełne wdzięczności pisane do rodziców adoptujących je.

Pliki cookies i polityka prywatności